Arcibiskupský zámek v Kroměříži: rekapitulace pro zopakování

12.03.2014 23:34 V těchto dnech byla znovu otevřena (především díky ČT) otázka navrácení Arcibiskupského zámku v Kroměříži, o jehož vydání zažádalo v zákonné lhůtě olomoucké arcibiskupství. Povinná osoba, kterou je zde Národní památkový ústav, ale o výzvě doposud nerozhodla, ve věci nejsou známy žádné nové skutečnosti. Považujeme však za účelné zopakovat zde na jednom místě základní neměnná fakta.


Proč církev o tento majetek žádá?

Kroměřížský zámek společně se souvisejícími zahradami patřil arcibiskupství až do roku 1948, kdy byl zabaven komunistickým režimem. Jako administrativní a reprezentační sídlo olomouckých biskupů a od roku 1777 arcibiskupů představuje významnou součást kulturního a historického dědictví arcidiecéze.

„Arcibiskupství olomoucké nepřestalo být vlastníkem zámeckého inventáře – mimo jiné i cenných obrazů umístěných v zámecké galerii – a ten tvoří s komplexem budov a zahrad nedílný celek,“ upozorňuje olomuocký arcibiskup Jan Graubner.


Změní se něco pro návštěvníky této oblíbené památky?

Případné vydání zámku a zahrad podle arcibiskupa Graubnera rozhodně nemá narušit dosavadní výbornou spolupráci s Národním památkovým ústavem. Přáním arcibiskupství je především to, aby zámek v Kroměříži a s ním související zahrady, jako významné památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, sloužily i nadále návštěvníkům města.

Celé vjádření Arcibiskupství olomouckého (z 9. 12. 2013) naleznete zde: www.ado.cz/clanek/arcibiskupstvi-zada-o-vraceni-zamku-v-kromerizi-zmeny-v-provozu-se-neplanuji.


Může případné navrácení zámku a souvisejících zahrad ohrozit realizaci investičního projektu rekonstrukce Květné zahrady (podpořený EU)?

Arcibiskupství to vylučuje. Zde vznikající Národní centrum zahradní kultury ohroženo není. Dle mluvčího arcibiskupství Jiřího Gračky je totiž možné např. uzavřít smlouvu o vydání některých objektů až po skončení udržitelnosti projektu (zjednodušeně řečeno doba, po kterou je projekt striktně vázán na podmínky uvedené v projektové žádosti a související dokumentaci).

Více k tomu zde: https://zlin.idnes.cz/cirkev-chce-ziskat-v-restitucich-pamatky-unesco-v-kromerizi-pr0-/zlin-zpravy.aspx?c=A131210_2010096_zlin-zpravy_ras.

Další informace jsou i zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000101210/obsah/296621-cirkevni-restituce.


Rekapitulace základních historických faktů:

Historie nejen samotného zámku, ale vůbec celého města je s olomouckými biskupy nerozlučně svázána. Původní osadu Kroměříž koupil totiž roku 1110 olomoucký biskup Jan a v polovině 13. století nechal biskup Bruno postavit na místně dnešního zámku hrad. Ten byl pak počátkem 16. století přestavěn na renesanční zámek, který nadále sloužil jako reprezentační a administrativní sídlo arcibiskupství až do zabavení komunistickým režimem.


A jak je to s povahou církevního majetku?

Pregnantně formulováno naleznete zde: https://tisk.cirkev.cz/res/data/144/016315.pdf.