Aktuální Katolický týdeník s podrobnostmi o novinkách v hospodaření církve

28.11.2013 08:26

Aktuální vydání Katolického týdeníku (48/2013) přináší podrobný přehled novinek v hospodaření Římskokatolické církve, které jsou zaváděny v souvislosti s potřebami danými zákonem 428/2012 Sb. (o majetkovém vyrovnání). V titulním článku Jiřího Prinze se dozvíte podrobnosti o připravovaných církevních fondech, které mají pomoci zhodnotit peníze získané prostřednictvím finanční náhrady dané zákonem či saturovat solidární či aktuální potřeby. Nechybí ani představení kontrolních mechanismů k zajištění zodpovědného a průhledného hospodaření.

Podrobnosti k uvedeným tématům jsou potom k přečtení v tištěné verzi, a to na s. 4, kde naleznete rozhovor s Mons. Tomášem Holubem, generálním sekretářem ČBK. aktuální vydání lze zakopit v kostelech a u dobrých knihkupců či trafikantů.

Více k této anotaci na www.katyd.cz.