Časté dotazy

Jaký je postoj papeže Františka k církevnímu majetku a restitucím?

Papež František povzbuzuje církev, aby svůj majetek využívala účelně pro dobro všech, zvláště potřebných a sociálně slabých. V otázce restitucí zestátněného majetku Československou republikou  vyjádřil v březnu při návštěvě Ad limina českým biskupům podporu v jejich snaze o majetkové narovnání se  státem.

Co řekl kard. Tomášek k navracení církevního majetku?

V souvislosti s majetkovým vyrovnáním se často zmiňuje údajný výrok kard. Tomáška, kterým v 90. letech měl údajně udělat "tlustou čáru" za navracením majetků Římskokatolciké církvi po roce 1989. Že nikdy kritiky vyrovnání užívaný výrok pana kardinála nezazněl, dokazujeme v článku na stránkách Tiskového střediska ČBK.

Jak církev naloží s náhradou ve formě finančních prostředků?

S těmito penězi hospodaří tak, aby z výnosů jejich dobrého investování byla schopna trvale zajistit svůj budoucí chod. Toto zodpovědné nakládání s majetkem v případě diecézí částečně probíhá díky etickému zhodnocení v investičním fondu. Především řády a řeholní společenství se zde vydávají cestou vlastní hospodářské činnosti. Část prostředků z náhrad potom bude vložena i do tzv. solidárního fondu, na pomoc ekonomicky slabším církevním subjektům. Naopak pokrytí nenadálých výdajů zajistí peníze z tzv. rezervního fondu. O využití finančních prostředků rozhoduje každá diecéze, každý řeholní řád či kongregace svobodně a samostatně. Věc se tedy na centrální úrovni pouze koordinuje.

Zdroje

 Při zpracování těchto otázek a odpovědí jsme použili následující zdroje:

www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm

tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/cirkev-a-stat/

tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/myty-a-fakta-o-majetkovem-narovnani-v-mediich/

Ostatní veřejné zdroje uvádíme přímo v textu.Záznamy: 21 - 24 ze 24
<< 1 | 2 | 3