Archiv článků

Majetkové narovnání a věřící

20.05.2013 16:05
Nejeden věřící, o kterém jeho okolí ví, že je katolík, čelí situaci, kdy s ním chtějí odpůrci majetkového narovnání diskutovat o tomto tématu a téměř ho "ukřičet" na základě často zavádějících a účelových argumentů, které zaznívají zejména od některých českých politiků. Jak má křesťan na tyto...

Majetkové narovnání a obce

20.05.2013 16:00
Varianty, jak postupovat, byly po přijetí zákona o část. majetk. vyrovnání z pohledu obcí dvě. Vše se odvíjelo od konkrétní situace, v níž se ta která obec ve vztahu k navracenému nacházela. Pokud obce vlastní nemovitý majetek, ale nemohly s nimi nakládat kvůli blokačnímu paragrafu,...

Zprovozněna mobilní verze webu

27.04.2013 13:30
Pro větší pohodlí našich uživatelů jsme zprovoznili zjednodušenou mobilní verzi webu sluzbaverejnosti.cz. Na vašem mobilním zařízení je dostupná na adrese m.sluzbaverejnosti-cz.webnode.cz

Zkušební provoz webu zahájen

20.04.2013 17:00
Web katolické církve, který souhrnně na jednom místě mapuje dění kolem naplňování zákona o majetkovém narovnání, je spuštěn ve zkušebním režimu.

Co jsou církevní restituce

20.04.2013 16:30
Termín „církevní restituce“, tak jak je v poslední době používán, je z pohledu zákona o majetkovém narovnání poněkud zavádějící. Označuje totiž pouze jednu část tohoto zákonem daného narovnání vztahů, a sice navrácení budov a půdy, které byly před r. 1989 v majetku...

Poslání Římskokatolické církve

20.04.2013 16:30
Posláním Římskokatolické církve je uchování a vykládání zjevené pravdy Boží, hlásání evangelia, výkon posvěcujících služeb a tvorba společenství věřících na základech života ve víře, naději a lásce, zejména prostřednictvím zbožnosti, apoštolátu a hmotné a duchovní dobročinnosti. (foto: Papež...

Co je majetkové narovnání

20.04.2013 16:30
Majetkové narovnání je úplné vypořádání mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé, k němuž se stát zavázal zákonem. Přestože se touto otázkou zabývala již vláda Miloše Zemana a později druhá vláda Mirka Topolánka, řešení přijatelné pro obě strany se...

Církevní majetek

20.04.2013 16:20
Majetek církve byl vytvářen v průběhu staletí. Ve středověku tvořil přibližně 30% území českých zemí. Během husitských válek byla část majetku poničena a pozemky připadly šlechtě, přičemž církvi už navráceny nebyly. V rámci jozefínských reforem byla zrušena přibližně třetina klášterů....

Římskokatolická církev a její postavení v České republice

03.03.2013 10:25
Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k Římskokatolické církvi v České republice přihlásilo 1 083 899 občanů, tedy 10,26 % z celkového počtu obyvatel. Tento dobrovolný údaj o své náboženské víře se přitom rozhodlo uvést 55,3 % obyvatel. Podle propočtů...
Záznamy: 271 - 279 ze 279
<< 24 | 25 | 26 | 27 | 28