Aktuality

Co ještě dělat?

19.02.2016 16:36
Brno: Co ještě může dělat Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Diecézní muzeum v Brně pro to, aby církevní umění patřilo církvi? Aneb informace o dalším postupu ve věci Madony z Veveří před zprávou Nár. galerie o tom, že obraz vydá (19. února 2016, 16.19). Kde kdo se ptá, co že se to...

Petr Fischer k tahanici o Madonu

19.02.2016 11:09
Ve dnešních Hospodářských novinách mj. naleznete i komnetář Petra Fišera, který se věnuje "sporu" o Madonu z Veveří, resp. jeho nejnovější fázi: přetahované, které jsme nyní svědky ...Více naleznete i zde:...

Upřesnění k článku o dosavadním průběhu snah o navrácení pozemků v Hájku

18.02.2016 12:54
Dnešní (čtvrtek 18. února 2016) Právo a server Novinky.cz přinesly článek Oldřicha Dandy s titulkem "Průlom: Mniši vysoudili majetek soukromé firmy". Text pojednávající o dosavadním vývoji sporu o část pozemků souvisejících s františkánským poutním místem v Hájku u Prahy trpí...

Není spor o Madonu z Veveří zbytečný?

17.02.2016 18:44
V souvislosti se včerejším stanoviskem Národní galerie v Praze týkajícího se vydání obrazu Madony z Veveří přinášíme vyjádření právního zástupce Římskokatolického farního úřadu Veverská Bítýška JUDr. Františka Severina. Osvětluje současnou lehce nepřehlednou situaci a je doplněním k mediálnímu...

Hustopečská freska Smrt Panny Marie patří církvi

05.02.2016 11:04
Městský soud v Brně jako soud prvoinstanční ve čtvrtek 4. února 2016 rozhodl ve sporu mezi Římskokatolickou farností Hustopeče a Moravskou galerií v Brně o vzácnou gotickou fresku Smrt Panny Marie z původního kostela v Hustopečích tak, že určil vlastnictví fresky ve prospěch...

K článku z deníku Právo Rytíři zahltili soudy…

04.02.2016 18:01
V dnešním vydání (4. února 2016) deníku Právo vyšel na titulní a druhé straně článek Rytíři zahltili soudy. Chtějí školy i zámky. Předseda Asociace krajů Michal Hašek v textu Oldřicha Dandy uvádí, že … „hejtmani již dvakrát jednali s církevními představiteli, naposledy v lednu s kardinálem...

Biskupové se v Praze sešli na 104. plenárním zasedání

04.02.2016 11:25
Ve dnech 19. a 20. ledna 2016 se v Praze uskutečnilo 104. plenární zasedání biskupů diecézí a zástupců řeholí v ČR. Tomuto pracovnímu setkání České biskupské konference (ČBK) předcházela ekumenická bohoslužba se zástupci dalších křesťanských církví v dejvickém kostele sv. Vojtěcha. Praha: Účastníci...

Navracení historického církevního majetku k počátku roku 2016

22.01.2016 16:32
Na začátku roku 2016 se tzv. církevní restituce snad dostávají do své závěrečné fáze. Do cca poloviny tohoto roku by měly být dořešeny zbylé výzvy a vydány zbylé pozemky, které nebudou potřebovat soudní přezkum. Odhaduje se, že v současné době na historické církevní vlastníky přešlo asi 70%...

Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum

22.01.2016 12:46
Dnem 14. ledna 2016 nabyly právní moci rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze, které ukládají Národní galerii v Praze povinnost ve lhůtě do třiceti dnů od právní moci rozsudků vydat gotický obraz Madona z Veveří Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška. Římskokatolická...

Expozice církevní a klášterní turistiky oslovila

18.01.2016 14:50
Brno: Stánek církevní a klášterní turistiky navštívilo na uplynulém veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016 několik tisíc návštěvníků. Největší zájem měli návštěvníci u stánku církevní turistiky o přehlednou brožuru poutních míst brněnské diecéze spolu s nabídkou pokojného zázemí na farách či v...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>