Aktuality

Upřesnění k článku o dosavadním průběhu snah o navrácení pozemků v Hájku

18.02.2016 12:54
Dnešní (čtvrtek 18. února 2016) Právo a server Novinky.cz přinesly článek Oldřicha Dandy s titulkem "Průlom: Mniši vysoudili majetek soukromé firmy". Text pojednávající o dosavadním vývoji sporu o část pozemků souvisejících s františkánským poutním místem v Hájku u Prahy trpí...

Není spor o Madonu z Veveří zbytečný?

17.02.2016 18:44
V souvislosti se včerejším stanoviskem Národní galerie v Praze týkajícího se vydání obrazu Madony z Veveří přinášíme vyjádření právního zástupce Římskokatolického farního úřadu Veverská Bítýška JUDr. Františka Severina. Osvětluje současnou lehce nepřehlednou situaci a je doplněním k mediálnímu...

Hustopečská freska Smrt Panny Marie patří církvi

05.02.2016 11:04
Městský soud v Brně jako soud prvoinstanční ve čtvrtek 4. února 2016 rozhodl ve sporu mezi Římskokatolickou farností Hustopeče a Moravskou galerií v Brně o vzácnou gotickou fresku Smrt Panny Marie z původního kostela v Hustopečích tak, že určil vlastnictví fresky ve prospěch...

K článku z deníku Právo Rytíři zahltili soudy…

04.02.2016 18:01
V dnešním vydání (4. února 2016) deníku Právo vyšel na titulní a druhé straně článek Rytíři zahltili soudy. Chtějí školy i zámky. Předseda Asociace krajů Michal Hašek v textu Oldřicha Dandy uvádí, že … „hejtmani již dvakrát jednali s církevními představiteli, naposledy v lednu s kardinálem...

Biskupové se v Praze sešli na 104. plenárním zasedání

04.02.2016 11:25
Ve dnech 19. a 20. ledna 2016 se v Praze uskutečnilo 104. plenární zasedání biskupů diecézí a zástupců řeholí v ČR. Tomuto pracovnímu setkání České biskupské konference (ČBK) předcházela ekumenická bohoslužba se zástupci dalších křesťanských církví v dejvickém kostele sv. Vojtěcha. Praha: Účastníci...

Navracení historického církevního majetku k počátku roku 2016

22.01.2016 16:32
Na začátku roku 2016 se tzv. církevní restituce snad dostávají do své závěrečné fáze. Do cca poloviny tohoto roku by měly být dořešeny zbylé výzvy a vydány zbylé pozemky, které nebudou potřebovat soudní přezkum. Odhaduje se, že v současné době na historické církevní vlastníky přešlo asi 70%...

Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum

22.01.2016 12:46
Dnem 14. ledna 2016 nabyly právní moci rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze, které ukládají Národní galerii v Praze povinnost ve lhůtě do třiceti dnů od právní moci rozsudků vydat gotický obraz Madona z Veveří Římskokatolické farnosti Veverská Bítýška. Římskokatolická...

Expozice církevní a klášterní turistiky oslovila

18.01.2016 14:50
Brno: Stánek církevní a klášterní turistiky navštívilo na uplynulém veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016 několik tisíc návštěvníků. Největší zájem měli návštěvníci u stánku církevní turistiky o přehlednou brožuru poutních míst brněnské diecéze spolu s nabídkou pokojného zázemí na farách či v...

Biskupský pivovar byl slavnostně otevřen

06.01.2016 15:17
Biskupský pivovar U sv. Štěpána v Litoměřicích byl v úterý 5. ledna 2016 slavnostně otevřen. Jeho prostory požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Litoměřice: Minipivovar s restaurací, který byl v loňském roce vybudován v části objektu Diecézního domu kardinála Trochty v...

ČBK se dobrovolně omezí v případech nerespektování církevního vlastnictví

09.12.2015 18:52
Římskokatolická církev v ČR po dohodě zástupců diecézí a řádů přijala dne 2. 12. 2015 doplnění seberegulačních pravidel pro případy, kdy nebyla respektována českým právním řádem garantovaná blokace původního církevního majetku‎:Římskokatolická církev respektuje zákon 172/1991Sb. a neusiluje o...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>